Mekanik Tesisat

Bugün yeni gelişmeler birbirini takip etmekte ve bilhassa tesisatın tesis ve işletme giderlerinin azaltılması konusu üzerine önemle eğilinmektedir. Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için bugün şu şart ları yerine getirmesi gereklidir: a – Isıtılan ortamın sıcaklık derecesi ± 1°C’lik bir hassasiyetle kararlı olmalıdır. b . Hızlı ve etkili bir ayar tertibatına sahip olmalıdır. c . […]