• Enerji Kimlik Belgesi Eskişehir

BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

Bağımsız Bölüm (Daire-Dükkan)Sayısı

Ad- Soyad

Telefon Numarası

 

Enerji Kimlik Belgesi Binanızın Enerji Performansını,Sera Gazı Emisyonunu Yalıtım Özelliklerini Ve Binanızda Kullanılan Mekanik Sistemlerin Enerji Tüketimleri İle İlgili Bilgileri İçerir

  • Enerji Performansı Yüksek Binaları Tercih Edin
  • Evinizin Isı Konforunu Arttırmak İçin Yalıtımınızı Mutlaka Yaptırın
  • Pencerelerinizde Isı Kontrol Kaplamalı Camlar Kullanın. Isı Kaybını Azaltın
  • Oda Sıcaklığı Arttığında Pencereleri Açmak Yerine, Termostatik Vanalarınızı Kısın Faturanızı Azaltın
  • Enerji Verimli Lambalar Kullanın Tasarruf Edin

Tasarruf Etmeyi Hemen Başlayın Geleceğe Umutla Bakın

Örnek Enerji Kimlik Belgesini Detaylı İncelemek İçin Resmi Tıklayınız...

eskişehir-enerji-kimlik-belgesi

 Eskişehir Enerji Kimlik Belgesi

        Enerji Kimlik Belgesi; Konut,Alışveriş merkezi Ve türlü Yapının  enerji sınıfının belirlendiği bir belgedir.En basit ifade ile tıpkı beyaz eşyalardaki cihazın enerji sarfiyatını gösteren üzerinde A-B-C-D-E-G enerji sınıfları bulunan Ayrıca binanızın Sera gazı salınımı değerlerini üzerinde barındıran Çevre ve şehircilik bakanlığı yetkili mühendislerin düzenleyebildiği Teknik bir döküman belgedir.

        Yazımızın devamındaki Enerji Kimlik Belgesi örneğini inceliyebilirsiniz.

Ne Zamana Kadar Ekb Alınmalı?

        EKB belgesi enerji kimlik belgesinin kısaltılması olarak yönetmlikte geçip 01.01.2011 Yılından itibaren zorunlu hale getirilmiş ve bu tarihten itibaren Ruhsat almış binaların Yapı Ruhsatı ve  Yapı kullanma İzni alma aşamasında istenmektedir.

        Mevcut binalarda ise 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

        Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı  2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecekti lakin . 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, bu zorunluluk 1 Ocak 2020 yılına ertelenmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi'nin Yasal Dayanağı Nedir?

        5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında yürürlüğe giren Bina Enerji Performansı yönetmeliği, binalarda Enerji Kimlik Belgesini zorunlu hâle getirmiştir. 01.01.2011 tarihinden sonra belediyelere ruhsat için başvuran binalar (yeni binalar) Enerji Kimlik Belgesi olmadan yapı kullanım izni (iskan) alamazken bu tarihten önce yapılan binalar (mevcut binalar) 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.Ancak üstte belirtildiği gibi bu tarih 202o yılına kadar ertelenmiştir.

       Lakin ertelenme sebeninde gerekçeleri arasında yer alan,2017 yılı başlarında kısıtlı süre kalmasının gözlenmesi sonuçunda bina sahiplerinin yoğun talebi üzerine belge vermeye yetkili kişilerin yetersiz kalması sistemsel aşırı yüklenmeler gibi nedenler göz önünde bulundurularak Hem  tüketici hemde yetkili mühendisler açısında süre 2020 yılına uzatılmıştır.Buradaki süre ertelenmemiş sadece belge verim işlemleri daha geniş zamana yayılması açısında süre uzatılmıştır.

       Yine bina sahipleri burda belge almalarını ertelememeleri kendi çıkarları içindir.Uzatılan 2020 yılı son günlerine yaklaşıldığında talebin artması dolayısıyla belgelendirilemeyen binalara yaptırım uygulanması ön görüldüğü için Maduriyet olmaması açısında bina yetkili ve yöneticilerin en kısa sürede belgelerini alıp Verilen veriler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yapıp tedbirlerini almaları kendi çıkarlarına olucaktır.

HANGİ BİNALAR BU KAPSAMIN DIŞINDADIR? 

        Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NERELERDEN ALINABİLİR?

        Uzman kadrosu ile VAV Mühendislik Türkiye'nin her yerine Ve Eskişehir  Enerji Kimlik Belgesi hizmeti vermektedir.

Hangi Binalar Yeni Hangi Binalar Eski? “Enerji Kimlik Belgesi” programı amacıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin İlk bendine göre 01 Ocak 2011’den sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten evvelce yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tarife istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların […]

Bina Enerji Kimlik Belgem Kayıtlı mı Nasıl Öğrenirim? 2011 yılından sonra 2017 yılı içerisine kadar bina enerji kimlik belgesi alması yapı ruhsatı alabilmesi için gerekli görülmüş olan bina sahiplerinin binalarının enerji kimlik belgelerine sahip olduğundan emin olmaları gerekebiliyor. Bu tür durumlarda enerji kimlik belgelerinin alınmasını, kontrol edilmesini ve kaydedilmesini sağlayan bu alan üzerinde sorumlu Çevre […]

Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanmalıdır? Enerji verimliliği kanunu kapsamında 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle bir zorunluluk halinde sunulmuş olan enerji kimlik belgesi konutlarda önemli bir nokta olarak yer almaktadır. Bu belgenin alınması için firmamız gibi danışmanlık hizmetleri veren firmalar üzerinden hizmet alınabilir. Konutlarda enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için talep edilen […]

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları Nasıl Belirlenir? Binalarda kullanılan enerji kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması ve enerji israfının önlenmesi amacıyla alınması gereken bir belge bulunmaktadır. Belge 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında geçerliliğe sahip olmak üzere enerji kimlik belgesi adıyla bilinmektedir. Belge kapsamında yapıların enerji ihtiyaçlarının ve enerji tüketimlerinin özellikleri ile yapılan yalıtım özellikleri ile […]

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Giderek artan dünya nüfusu, kalabalıklaşan şehirler, tükenmekte olan enerji kaynakları pek çok ülkeyi çeşitli tedbirler almaya yönlendirmektedir. Ülkemizde de 2011 yılından itibaren yasallaşmış olan kanunlarla beraber yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alma aşamasında mutlaka binalarla ilgili enerji kimlik belgesi alınma zorunluluğu getirilmiştir. Oldukça önemli olan bu adımla beraber binalarda proje […]

Enerji Kimlik Belgesi Ücretleri Modern teknoloji ile beraber çok daha donanımlı binalar ve yapılar üretiliyor olsa da hala yapılarda ısıtma için harcanan enerji maksimum seviyelerde yer almaktadır. Özellikle günümüzde dünyanın enerji kaynakları tükenmeye yüz tutmuşken 2011 yılından beri ülkemizdeki yapıların inşa edilmesi aşamasında zorunlu hale getirilmiş olan enerji kimlik belgesi oldukça önemli olmaktadır. Kanunun belirtmiş […]

Enerji Kimlik Belgesi Nedir Ve Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu Sorusu Ülkemizde inşaat sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişimin altında yatan temel amaç daha sağlam binalar yapmak ve bina yapılırken çevreye mümkün olduğu kadarı ile daha az zarar verebilmek. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bu ölçümlerinde gerçekleştirilebilme olasılığı büyük oranda bir artış göstermiştir. Günümüzde […]

Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hali hazırda bulunan Enerji Kimlik Belgenizi veya yeni alınan belgelerinizi kontrol etmek ve teyit etmek amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EKB veri tabanına kayıtlı resmi  Enerji Kimlik Belgelerini sorgulayabileceğiniz bir hizmet sunmaktadır.  Bu hizmet ile Enerji Kimlik Belgenizi çıkaran firmaların sahtekarlık yapmasının önüne geçilmek amaçlanmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi […]

Enerji Kimlik Belgesi EKB 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve aynı kanun ile ilişkili olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerji sarfiyatının etkin ve verimli kullanılmasını, yanlış enerji kullanımının engellenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla asgari olarak binanın enerji gereksinimi ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı standardı, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya […]