VİZYON ve MİSYON

VAV mühendislik Vizyon

MİSYONUMUZ : Üstlendiğimiz projelerin müşterilerimize en yüksek değer ve memnuniyet sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için, en yeni ve en modern mühendislik teknolojilerini sağlamak ve kullanmak, VAV Mühendisliğin taahhüdüdür. Bu taahhüdün bir parçası olarak, gerçekleştirdiğimiz işlerin kalitesinin bizi müşterilerimiz nezdinde en saygıdeğer firmalar arasına koyacağına inanmaktayız.

VİZYONUMUZ : VAV Mühendislik, aktif olduğu bölgede, sunduğu mühendislik ve müşavirlik hizmetleriyle lider olmayı hedef haline getirmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için hedeflediğimiz uzun dönem stratejilerimiz şu şekildedir;

  • En zor projelerde, en gelişmiş teknolojilerle çalışmak
  • Zor bölge ve koşullarda çalışmanın uzmanı olmak
  • Çalışma yöntemlerimizi, teknolojimizi, verimlilik ve performansımızı sürekli geliştirmek
  • Hizmetlerimizde farklılaşmak ve rekabet edebilirliğimizi artırmak için yenilikleri kullanmak
  • Stratejik ortaklıklar ile değişik alanlarda söz sahibi olmak ve öğrenerek daima ileri gitmek