• Petrol İstasyonu Şefliği Eskişehir VAV
  • Petrol İstasyonu Şefliği Eskişehir

 

PETROL İSTASYONU ŞEFLİĞİ

LPG İstasyonu Sorumlu Müdür İhtiyaçlarınız İçin İletişime Geçiniz...

Hizmet Verdiğimiz Firmalar 

  • (OPET) AKPA DAYANIKLI TÜKETİM LPG VE AKRY.ÜRN. PAZ. A.Ş.

Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonununda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir.

MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür;

  • Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçici olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder.(İhlali durumunda 2014 için uygulanacak ceza 380.715 TL)
  • Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya zorlanamaz.(İhlali durumunda 2014 için uygulanacak ceza 76.142 TL)
  • Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirir.(İhlali durumunda 2014 için uygulanacak ceza 149TL)
  • İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez.(İhlali durumunda 2014 için uygulanacak ceza 761.432 TL)

Eskişehir Petrol İstasyonu Şefliği Alanında Doğru Seçim - VAV Mühendislik

LPG Sorumlu Müdür

Türkiye’de periyodik  araç muayenesi konusunda yetkili ve onaylı tek kuruluşu olan TÜVTÜRK’ün teknik koordinasyon müdürü Sinan BALKANLI’ya merak ettiklerimi sorduk. Sinan bey öncelikle bize TÜVTÜRK ve verdiğiniz hizmetler hakkında Bilgilendirir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz TÜVTÜRK araç muayeneye istasyonları Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş .Araç muayene hizmeti anlamında uluslararası normlarda hizmet veren  Türkiye’de trafik araç […]