Gürültü, pek çok kişiyi ruhen rahatsız eden ve hatta kişiyi depresyona kadar götürdüğü tahmin edilen bir olgudur. Günümüzde, teknolojinin gelişmesi, ulaşım araçlarının fazlalığı, buna bağlı olarak korna seslerinin fazlalaşması ve hatta trafik lambalarının sesli olması, gürültüyü ister istemez daha da fazlalaştırmıştır.

Bir bölgede yaşayan kişilerin, gürültünün verdiği rahatsızlıklardan ne kadar etkilendiğinin ve o gürültünün nedenlerinin belirlenmesine Gürültü Haritası denir.

Gürültü Haritası Nasıl Hazırlanır?

Bazı bölgeler, diğerlerine göre daha fazla gürültülüdür. Bunda etken, sanayinin, otoyolun ya da hava alanlarının o bölgeye olan yakınlığıdır. Şehir merkezleri de gürültünün en yoğun olduğu yerlerdir. Bu bölgelerde Gürültü Haritası hazırlanırken, bir yıl boyunca, o bölge için gece ve gündüz ayrı ayrı olarak gürültü yükü hazırlanır.

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde gürültü sonuçları ve bu konuda neler yapılabileceğinin belirlenebilmesi ve kontrollerin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması için, gürültü harita değerlerinin doğruluğu büyük önem taşır.

Öncelikle Gürültü Haritası çıkarılacak yerin, coğrafi konumu, arazi verileri, binaların yüksekliği ve bu binalardaki kişi sayısına bakılır. Diğer yanda da gürültüye sebep verilere örneğin yoğun trafik, havaalanı ya da sanayi bölgesine yakınlığı araştırılır.

Bu verilere dayanılarak gürültü değeri mevzuatlardaki hesaplama yöntemlerine göre hesaplanır. Günümüzde bu konuda gelişmiş yazılımlar mevcuttur.

Gürültü Haritası Hazırlanırken Neler Gereklidir?

Gürültü haritası hazırlanırken;

  • İlk olarak dijital veri tabanına ihtiyaç duyulur. Böylece veri tabanına aktarılan verilerin hesaplanması daha kolaylaşır. Türkiye’de tek tip koordinat sistemi ile genel hesaplama yapılmaktadır.
  • Arazi konumuna bakılır.
  • Bina bilgileri araştırılır.
  • Bölgedeki nüfus bilgileri alınır.
  • Bölgeye yakın yerdeki havaalanı, demiryolu, karayolu ve gürültü yapan diğer bir etken olan sanayinin yakınlığı kontrol edilir.

Gürültü Haritası hazırlanması Gereken Yerler Nelerdir?

Gürültü yoğunluğunun en fazla olduğu yerler olan; yerleşim merkezleri,  havaalanları, demiryolları ve karayollarında Gürültü Haritası hazırlanması şarttır. Çünkü bu bölgede olan ya da yakın yaşayan halk, gürültüden en fazla etkilenmektedir.

Gürültü Haritası Yapmakla Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Bölgenin belediye sınırları içerisinde Gürültü Haritası yapmakla sorumlu kuruluşları; bölgede havaalanı demiryolu ve karayolu var ise Ulaştırma Bakanlığı, eğere sanayi ve küçük tesisler, limanlar için ise belediyelerdir.

Eğer belediye sınırları dışındaysa; ana havaalanı, ana demiryolu, ana karayolu için Ulaştırma Bakanlığı, ana ulaşım kaynaklarına yakın olan tesis ve limanlar için ise İl Özel İdaresidir.Eskişehir Akustik Proje İçin Bizi Ziyaret Edebilirsiniz

Mak. Müh. Yasin BATUR 537 222 1 333Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.