Akustik Rapor

Yapılar hazırlanırken pek çok özellik düşünülerek çalışmalar sürdürülmektedir. Binanın ısı, su ve ses yalıtımının yapılması o binanın içinde yaşayacak kişilerin yaşam kalitesi adına çok önemli bir durumdur. Bu konuda çalışma yapan mimarlık veya mühendislik firması yapılan çalışmalarını projelendirerek sunar. Bu projelerden biri de akustik rapor olarak hazırlanan çalışmadır. Bu çalışmada yaşanılan çevrenin gürültü miktarı ve bu gürültünün yalıtım ile bertaraf edilmesi şeklinde bir çalışma yapılmaktadır.

Binanın yalıtımı sırasında binanın dışarıdan alacağı gürültü miktarı ve bu gürültünün önlenmesi için kullanılması gereken yapı malzemeleri belirlenerek bu hazırlana bilgiler birer rapor olarak sunulmaktadır. Bina yapılırken bu raporda belirlenen malzemeler kullanılarak binanın inşaatı yapılmaktadır.

Akustik Rapor ve Performans Belgesi Nedir?

Yapılacak olan binanın ses yalıtımına dair tüm ayrıntılara bu rapor aracılığıyla ulaşılabilir. Binaların dışarıdan alacağı gürültü miktarı, bina içerisindeki farklı dairelerin veya yaşam alanlarının arasındaki ses geçirgenliği yapılan akustik testler ile belirlenir. Bu testlerin sonucunda bir rapor hazırlanır. Bu rapora akustik rapor denilmektedir.

Bu raporda bazı değerler belirlenmektedir. Bu değerler A, B, C, D, E, F şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifadelerde A en yüksek değer F ise en düşük değer olarak adlandırılmaktadır. Bu değerlerin hangi yapıda ne kadar bulunacağı şu şekilde ifade edilmektedir:

  • Yapımına yeni başlanmış binalarda en az C olmalıdır.
  • Kullanımda olan binalarda kullanım amacının değiştiğinde bu durumundan etkilenen bağımsız alanlarda en az D olmalıdır.
  • Ağır tadilat yapılması gereken binalarda ise etkilenen yapı elemanlarında bu oran en az D olmalıdır.

Akustik Rapor Kim Tarafından Hazırlanmaktadır?

Yapılardaki akustik rapor bu alanda uzaman olan birimler tarafından yapılmaktadır. A-2 Tip Mühendislik Akustiği veya C-1 Tipi Bina Akustiği veya D1-Bina Akustiği Uzmanı olarak sertifika almış kişiler bu raporları düzenleyebilirler. Bu uzmanlar arasında en kapsamlı yetkiye sahip sertifikası olan kişiler  D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikası almış olan kişilerdir. Bu kişilere akustik uzmanı denilmektedir.

Mimarlık ve mühendislik firmalarında bu uzmanlardan bulunmaktadır. Üniversite eğitimlerini ve yüksek lisanslarını bu alanda yapmış olan kişilerdenD1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip olanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkili kılınmakta ve bu projeleri ve raporları hazırlamaktadır.Eskişehir Akustik Proje İçin Bizi Ziyaret Edebilirsiniz

Mak. Müh. Yasin BATUR 537 222 1 333Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.