All posts by: admin

About admin

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan, enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasına teşvik eden belgeye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) denir. Binanın enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, sera gazı salınımı ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimliliği gibi kriterler binanın rapor edilmesi ve bu belgeye sahip olunması konusunda son derece önemlidir. EKB’nin niteliğini daha net anlayabilmek […]

Bugün yeni gelişmeler birbirini takip etmekte ve bilhassa tesisatın tesis ve işletme giderlerinin azaltılması konusu üzerine önemle eğilinmektedir. Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için bugün şu şart ları yerine getirmesi gereklidir: a – Isıtılan ortamın sıcaklık derecesi ± 1°C’lik bir hassasiyetle kararlı olmalıdır. b . Hızlı ve etkili bir ayar tertibatına sahip olmalıdır. c . […]

  • 1
  • 2