• Enerji Kimlik Belgesi Eskişehir
    Enerji Kimlik Belgesi
    Almak artık çok kolay!
  • EKB Eskişehir
    Türkiye'nin her yerine
    hizmet verilmektedir.

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi; binanızın enerji sınıfının belirlendiği bir belgedir.Bu belge ile kullandığınız yakıt harcadığınız enerji ve doğaya yaydığınız sera gazı emisyonu hesaplanıp binanızın doğa dostu olup olmadığı tespit edilir. Aşağıda bulunan Enerji Kimlik Belgesi örneği üzerinden belgeyi inceleyebilirsiniz.

NE ZAMANA KADAR EKB ALINMALI?

Enerji kimlik belgesi kısaca EKB belgesi şeklinde anılmakta olup 01.01.2011 Yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir.2011 yılından sonra Ruhsat almış binaların YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA İZNİ alma aşamasında istenmektedir.

Mevcut binalarda ise 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi ile Yapınızın enerji ihtiyacını Sera Gazı emisyonunu Yapıda kullanılan yakıt cinsini vb. bütün Yapı Sistemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu bir veritabanına yüklenmektedir.Bu veritabanında Türkiye'nin her yerinden girilen bilgiler Türkiye Geneli gereken yakıt cinsiyle beraber harcanan Enerji Miktarının hesaplanmasına yardımcı olur.

EKB'NİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında yürürlüğe giren Bina Enerji Performansı yönetmeliği, binalarda Enerji Kimlik Belgesini zorunlu hâle getirmiştir. 01.01.2011 tarihinden sonra belediyelere ruhsat için başvuran binalar (yeni binalar) Enerji Kimlik Belgesi olmadan yapı kullanım izni (iskan) alamazken bu tarihten önce yapılan binalar (mevcut binalar) 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

HANGİ BİNALAR BU KAPSAMIN DIŞINDADIR? 

Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NERELERDEN ALINABİLİR?

Uzman kadrosu ile VAV Mühendislik Türkiye'nin her yerine Enerji Kimlik Belgesi hizmeti vermektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ BİNANIN HANGİ AŞAMASINDA ALINMALIDIR VE NE ZAMANA KADAR GEÇERLİDİR?

Binaların proje aşamasından iskan aşamasına kadar olan süreç içerisinde Enerji Kimlik Belgesi alınabilir. Belediyeler iskan aşamasına yaklaştığında yapı sahibinden istemektedir.

Mevcut binalar için 2017 yılına kadar alınmalıdır fakat kiralama veya alım-satım işlemleri yapılacaksa bu binalar için de Enerji Kimlik Belgesi istenmektedir.

Enerji Kimlik Belgeleri, hazırlandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

YASAL PROSEDÜRÜN DIŞINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji sınıfını göstererek gerekli tasarruf plânları yapmamıza olanak sağlayan ve dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesini önlemek amacıyla bir çok ülkede benzerlerinin olduğu gibi ülkemizde de kullanılan bir belgedir. Ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle ülkemizde enerji tüketimi az olan yapılardan daha az vergi alınması sağlanacaktır. Bu düzenleme sonrasında vergi avantajından yararlanmak isteyen gayrimenkul sahiplerinden de Enerji Kimlik Belgesi talep edilecektir. Yani mülk sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmasını sağlayacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi

21Nis 2017

Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hali hazırda bulunan Enerji Kimlik Belgenizi veya yeni alınan belgelerinizi kontrol etmek ve teyit etmek amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EKB veri tabanına kayıtlı resmi  Enerji Kimlik Belgelerini sorgulayabileceğiniz bir hizmet sunmaktadır.  Bu hizmet ile Enerji Kimlik Belgenizi çıkaran firmaların sahtekarlık yapmasının önüne geçilmek amaçlanmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi […]

19Eki 2016

Hangi Binalar Yeni Hangi Binalar Eski? “Enerji Kimlik Belgesi” programı amacıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin İlk bendine göre 01 Ocak 2011’den sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten evvelce yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tarife istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların […]

16Eki 2016

Enerji Kimlik Belgesi EKB 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve aynı kanun ile ilişkili olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerji sarfiyatının etkin ve verimli kullanılmasını, yanlış enerji kullanımının engellenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla asgari olarak binanın enerji gereksinimi ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı standardı, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya […]

17Nis 2016

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan, enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasına teşvik eden belgeye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) denir. Binanın enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, sera gazı salınımı ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimliliği gibi kriterler binanın rapor edilmesi ve bu belgeye sahip olunması konusunda son derece önemlidir. EKB’nin niteliğini daha net anlayabilmek […]